0659 9 27 51 p_beron@abv.bg
slide1
slide2
slide3

Уважаеми родители, 

Избирайки СУ „Д-р Петър Берон” за Вашето дете, Вие правите правилния избор.

Училището е на целодневна организация на обучение. В него работят 66 преподаватели, чиято подготовка, квалификация и опит са посветени на успеха на учениците.

През учебната 2016/2017 година се обучават 716 ученици, в 35 паралелки. Има сформирани 15 групи ЦДО. Обучението се извършва в две бази, в които има 40 класни стаи, 3 специализирани кабинета по ИТ, 2 кабинета по английски език, 2 кабинета по музика, 2 физкултурни салона, стая по интереси, лекарски кабинет.

Чрез създаването на интересна и стимулираща среда се стремим да създадем и насърчим личната мотивация за постигане на добри резултати в обучението. Повечето от учителите в начален етап работят с лиценз на Енвижън, а за да е по-интересно в часовете по математика, в две класни стаи е закупен софтуер на Джъмпидо – Занимателна математика. За по-голяма интерактивност в обучението, в две класни стаи се работи с интерактивна бяла дъска.

Училището участва в Проекта УСПЕХ, чрез който всички класни стаи имат възможността да използват интерактивните уроци на образователната програма УЧА СЕ.

Много ученици, които разчитат на добра подготовка за кандидатстване след 7 клас, предпочитат СУ „Д-р Петър Берон”. Същата тенденция нагоре показват и резултатите от ДЗИ и от кандидатстудентските кампании.

Възпитаници на училището се представят отлично на областни и национални състезания и олимпиади в природонаучните дисциплини, в хуманитарните науки, изкуствата и спорта.

Учебното заведение е привлекателно, защото предлага качество и сигурност, равен достъп и условия за развитие, комфортна среда и добра материална база.

Наред с високо качество на образованието, училището осигурява и различни възможности за занимания по интереси. Ученици и учители работят по проекти, спортуват в училищните отбори по волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика. За любителите на народната музика е създадена Детска танцова школа „Хайде на хорото”.

Всеки учител си поставя високи цели за изграждане и поддържане на иновационна среда, която да захранва с енергия и идеи училищната система, така че тя да отговаря на динамично променящите се изисквания на обществото.

Училището ни е с традиции и правила. Бъдещето на Вашите деца зависи в голяма степен от това, дали пред тях ще застанат личности, които вярват в себе си, в своята работа, които са честни с учениците. 

Нека всички ние – ръководство, учители и родители да обединим усилия и всяко дете, избрало СУ „Д-р Петър Берон” да расте със свой ритъм, да чувства всеки ден, че успява и да е творец на своето образование.!