Администрация на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг

 

Главен счетоводител

Даринка Георгиева Узунска

06599/920-09

Касиер-счетоводител

Валя Живкова Стоянова

0659/927-51

Технически изпълнител

Таня Пробойска

заместник-Маргарита Велева

0659/927-51

Домакин

Веселина Иванова Младенова