0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

Главен счетоводител

Даринка Георгиева Узунска

06599/929-09

Касиер-счетоводител

Валя Живкова Стоянова

0659/927-51

Технически изпълнител

Маргарита Велева

0659/927-51

Домакин

Веселина Иванова Младенова