Бюджет

 

Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2019 г.

Бюджет на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за 2019 г.

Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за четвъртото тримесечие на 2018 г.

Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за трето тримесечие на 2018 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за второ тримесечие на 2018 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2018 г.
Бюджет на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за 2018 г.

Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за четвърто тримесечие на 2017 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за трето тримесечие на 2017 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за второ тримесечие на 2017 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2017 г.
Бюджет на СУ „Д-р Берон“ гр. Червен бряг за 2017 г.
Вътрешни правила за работна заплата 2018 г.