Директор

Антон Шуманов, 0659/ 931-62, 0895 618239

Заместник-директори
Заместник – директор учебна дейност прогимназиален етап

Планета Петрова Митковска, 0659/ 92751, 0876 75 51 08

Заместник – директор учебна дейност начален етап

Искра Христова Авджийска, 0659/ 920-09, 0876 78 57 22

Заместник – директор, административно-стопанска дейност

Мариана Ценкова Георгиева, 0659/920-09, 0876 76 85 86

Главен счетоводител

Яница Христова Мишева, 0888141338

Завеждащ административна служба

Таня Славчева Пробойска, 0659/927-51

Технически изпълнител

Йонка Чикова Георгиева,  0659/927-51

Адрес

гр. Червен бряг, 5980, област Плевен

улица „Тома Петков“ №25

e-mail: p_beron@abv.bg