Състав на обществения съвет при СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

 

 1. Иванка Бенчева Иванова;
 2. Мая Иванова Червенкова;
 3. Мария Стефанова Илиева;
 4. Мария Валериева Вълкова;
 5. Росица Георгиева Василева;
 6. Нели Петрова Дошмановска

Състава на резервните членове на обществения съвет в училището

 1. Ели Николаева Цанкова;
 2. Зорница Викторова Маринова;
 3. Нина Маргаритова Коцева

Представители със съвещателен глас

 1. Представител на Училищното настоятелство да бъде Ивайло Цанов Иванов.
 2. Представители на ученическия съвет да бъдат:
 • Едит Петкова Христова;
 • Тодор Радославов Ценов;
 • Ивелина Бориславова Бочева

ЗАПОВЕД № 415

ЗАПОВЕД №679