Състав на обществения съвет при СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг   Иванка Бенчева Иванова; Мая Иванова Червенкова; Мария Стефанова Илиева; Мария Валериева Вълкова; Росица Георгиева Василева; Нели Петрова Дошмановска Състава на резервните членове на обществения съвет в училището Ели Николаева Цанкова; Зорница Викторова Маринова; Нина Маргаритова Коцева Представители със съвещателен глас Представител на Училищното настоятелство … Продължете с четенето на