Прием след 7-ми клас

 

На вниманието на завършващите VII клас ученици

през учебната 2017/2018 година

В периода от 20 до 26 юни 2018 година включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в неспециализираните училища, за профилирани паралелки на средните училища и/или за паралелки по професия и специалност в професионални гимназии и средни училища, по държавен план-прием за учебната 2018/2019 година.

Информация за паралелките, в които  ще се извършва план-прием е публикувана в раздел „Прием“, на сайта на РУО-Плевен.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до председателя на областната комисия към Регионално управление на образованието следните документи:

1. Заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания;

2. Копие на свидетелство за завършено основно образование;

3. Копие от служебна бележка с резултатите от положените изпити;

4. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, като без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

При подаване на заявлението е необходимо предварително да бъдат добре обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането, като се започва от най-предпочитаните профили, професии/специалности. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание. Няма ограничение за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

Кандидатстването и тази година ще бъде чрез електронната система на МОН (https://priem.mon.bg/) или на хартиен носител в училища-центрове. Родителите или учениците, които са подали заявления за участие в първо класиране на хартиен носител, няма да могат да подават електронно и обратно.

За кандидатстване в друга област, учениците подават заявление в съответната област. Допустимо е едновременно да се кандидатства в област Плевен и в друга област. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

           Формуляр на заявлението може да получите на място в училището-център или да го изтеглите от сайта на РУО – Плевен.

            Училището, определено за прием на документи в община Червен бряг, е Основно училище „Христо Смирненски“ гр. Червен бряг.

Работно време за приемане на заявленията е от 8.00 – 18.00 часа.

 


Заповед, график на дейностите, за прием след завършено основно образование, 2018/2019 г.