Ръководство на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг

 

Директор

Емил Лалов Горанов
0659/ 931-62

Заместник-директори
Заместник – директор учебна дейност прогимназиален етап

Планета Петрова Митковска
0659/ 92751

Заместник – директор учебна дейност начален етап

Искра Христова Авджийска
0659/ 920-09

Заместник – директор, административно-стопанска дейност

Мариана Ценкова Георгиева
0659/920-09