0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

Директор

Емил Лалов Горанов

0659/ 931-62

Заместник-директори

Заместник – директор учебна дейност прогимназиален етап

Планета Петрова Митковска

0659/ 92751

Заместник – директор учебна дейност начален етап

Искра Христова Авджийска

0659/ 920-09

Заместник – директор, административно-стопанска дейност

Мариана Ценкова Георгиева

0659/920-09