Ученически съвет  СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг учебна 2018/2019  година

Председател:    Вяра Петьова Николова – XI а клас

Заместник-председател: Виктория Йорданова Сашкова – X а клас

Секретар: Магдалена Викторова Недкова – X а клас

Касиер: Весела Йорданова Петрова – X а клас

 

Правилник за дейността на ученическия съвет за 2016/2017 г.