0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

учебна 2017/2018  година

Председател: Тодор Радославов Ценов – ХІ б клас

Заместник-председател: Вяра Петьова Николова – Х а клас

Касиер: Илияна Александрова Димитрова – ХІ а клас

Протоколчик: Магдалена Викторова Недкова – ІХ а клас

pdfПравилник на ученическия съвет

pdfПлан за работа на Ученическия съвет