Ученически съвет  СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг учебна 2017/2018  година

 

Председател: Тодор Радославов Ценов – ХІ б клас

Заместник-председател: Вяра Петьова Николова – Х а клас

Касиер: Илияна Александрова Димитрова – ХІ а клас

Протоколчик: Магдалена Викторова Недкова – ІХ а клас
 

План за дейността на ученическия съвет за 2016/2017 г.

Правилник за дейността на ученическия съвет за 2016/2017 г.