Училищен екип

Учители в начален етап

Боянка Костадинова Кръстева

Валентина Георгиева Младенова

Васил Венциславов Василев

Грета Петкова Късовска

Дора Миткова Маринова – Димитрова

Иванка Недкова Радинска

Красимир Митков Ангелов

Красимира Василева Динкова

Маргарита Христова Димитрова

Мая Георгиева Йончева

Миглена Стоянова Христова

Нели Петкова Митрова

Първолета Начева Филипова

Ралица Добрева Петрова

Стефка Василева Бръмбашка

Цветанка Йотова Василева – Иванова

Учители ЦОУД

Андреана Василева Николова

Ани Веселинова Ангелова

Виолина Огнянова Авджийска – Лазарова

Галя Стефанова Николова

Десислава Симеонова Гергова

Донко Петков Доков

Иван Петров Йончев

Иванка Живкова Георгиева

Константин Цалков Банков

Мария Светлинова Белякова

Марияна Ангелова Александрова

Мирослава Цанова Иванова

Надка Христова Иванова

Петя Валентинова Георгиева

Стефани Кьосовска

Таня Венелинова Иванова

Български език и литература

Галина Матеева Кънова

Илияна Петрова Георгиева

Маргарита Цекова Томова

Таня Павлова Точева

Английски език

Бойка Станчева Атанасова

Грета Стефанова Стоянова

Деница Кръстева Петрова

Момчил Симеонов Стоянов

Стела Христова Иванова

Немски език

Веселка Иванова Георгиева – Докова

Френски език

Вергиния Александрова Иванова

Руски език

Емил Лалов Горанов

Планета Петрова Митковска

Математика

Валери Петров Георгиев

Милена Стефанова Гвоздева

Меди Михайлова Щийнингер

Информатика и информационни технологии

Антон Стоянов Шуманов

Валери Милков Лунголов

Петьо Венелинов Николов

История и цивилизация

Светла Атанасова Лакова

Христо Цветанов Ватовски

География и икономика

Георги Петров Георгиев

Цветелинка Георгиева Кирилова

Биология и здравно образование

Лиляна Иванова Вутова

Цветко Димитров Николов

Физика и астрономия

Красимира Атанасова Николова 

Химия и опазване на околната среда

Даниела Йорданова Нечовска

Изобразително изкуство

Николай Георгиев Гърков

Домашен бит и технологии

Иван Вълчков Иванов

Музика

Иван Красимиров Цветков

Физическо възпитание и спорт

Вергиния Христова Дамянова

Димитър Василев Димитров

Митко Бенчев Трифонов 

Психолог

Анелия Иванова Йолова