0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

Графици

График - допълнителен час на класа І-ІV клас График - консултации по предмети V-ХІІ клас График - консултации по предмети І-ІV клас График дежурство на учители График за провеждане на родителски срещи І-ХІІ клас График за Час на класа V-ХІІ…

Прочети повече...
  • 1
  • 2