0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

ЗАПОВЕД №РД 19-2470

СУ  „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг, обл.Плевен Ул.”Тома Петков”№ 25, тел./факс 93162 З А П О В Е Д №РД19-2470 гр. Червен бряг/11.09.2017 г. На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование О П…

Прочети повече...

Заповед патронен празник

З А П О В Е Д № РД19-1355 гр. Червен бряг/10.03.2017 г. На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и Решение №10…

Прочети повече...

ЗАПОВЕД № 1223

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ул. „Тома Петков” №25 – гр. Червен бряг; тел./факс: 0659/93162; 0659/92009; 0659/92751; e-mail: p_beron@abv.bg; www.sou-beron.org    ЗАПОВЕД № 1223 гр. Червен бряг/13.04.2016 г. На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 и т. 3 от…

Прочети повече...

Прием в първи клас за учебната 2016/2017 година

Средно общообразователно училище "Д-р Петър  Берон" гр. Червен бряг   УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /ЕМИЛ ГОРАНОВ/   КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ В І КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА    С цел да не се създава обществено напрежение и във връзка със…

Прочети повече...

Заповед №1053

Средно общообразователно училище „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков” №25 Заповед №1053 гр. Червен бряг, 21.03.2016 г.          На основание чл. 147, ал. 1, т. 8 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и във…

Прочети повече...