0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

Списък на класните ръководители

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ   Класни ръководители                                             Учители в ЦДО І а клас Валентина Георгиева                                 Виолина Авджийска І б Маргарита Димитрова                                      Константин Банков І в Боянка Кръстева                                                  Десислава Гергова І г Стефка Бръмбашка                                            Донко Доков…

Прочети повече...

Правилник за дейността на СУ “Д-р Петър Берон”

СУ “Д-р Петър Берон” – гр. Червен бряг   УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:/ЕМИЛГОРАНОВ/     П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  за дейността на СУ “Д-р Петър Берон”- гр. Червен бряг за учебната 2016/2017 година   Правилникът за дейността…

Прочети повече...