0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

С П Р А В К А за участие на ученици в групи СИП и извънкласни дейности за учебната 2017/2018 година

  За втора поредна година Районен съд – Червен бряг участва в Образователната програма на ВСС „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.  Отворени съдилища и прокуратури“.  През настоящата учебна година училище - партньор на Районен съд – Червен…

Прочети повече...

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

11.12.2017 г. Откриване на националната седмица на четенето в СУ „Д-р Петър берон”, гр. Червен бряг Любими приказни герои гостуват на учениците от І-те класове -  четене по роли на приказки от учениците на ІV клас. Да подредим класна библиотека…

Прочети повече...

ЗАПОВЕД №РД 19-2470

СУ  „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг, обл.Плевен Ул.”Тома Петков”№ 25, тел./факс 93162 З А П О В Е Д №РД19-2470 гр. Червен бряг/11.09.2017 г. На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование О П…

Прочети повече...

Детска танцова школа „Хайде на хорото“ към СУ „Д-р Петър Берон“…

Детска танцова школа „Хайде на хорото“ към СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг взе участие в международен фестивал „Охридска огърлица“, който се проведе от 7 до 10 юли в гр. Охрид, Македония. Организаторът на този фестивал е Асоциацията на…

Прочети повече...