0659 9 27 51 p_beron@abv.bg

Първа публична изява – на групата за дейности по интереси „КЛУБ ДРУЗЕЙ РОССИИ” по Проект BG05M2OP001-2.004-0004

На 31 март 2017 г. се проведе първата публична изява – открито занятие – на групата за дейности по интереси „КЛУБ ДРУЗЕЙ РОССИИ” по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,…

Прочети повече...

Проект „Твоят час”

Проектът „Твоят час” стартира в СУ „Д-р Петър Берон” на 01.11.2016г. Сформирани са 17 групи от които 6 за преодоляване на обучителни затруднения и 11 групи за дейности по интереси. Тематичната област „Здравно образование и здравословен начин на живот”  включва …

Прочети повече...

Твоят час

От началото на 2016/2017  учебна година в СУ „Д-р Петър Берон” стартира  проект BG05M2OP001-2.004-0004 „ Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час) » Основна…

Прочети повече...