СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

„Доставка в СУ„Д-р Петър Берон”, гр. Червен бряг за учебната 2022/2023 година на закуски за учениците в І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І- ІV клас включени в целодневното обучение”

Покана за закуска и топъл обяд свалете оттук!

Декларация относно изискванията за качество свалете оттук!

Протокол за разглеждане, оценка, класиране на постъпилите оферти при възлагане на обява за доставка на закуски и топъл обяд