СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Изяви на група “Народно пеене” по проект „Твоят час“

На 21.12.2017 г. от 14.00 ч. в актовата зала на училището се  проведе планирана публична изява с учениците  от група „Народно пеене“. Темата на събитието е „В очакване на новогодишните празници”.На събитието присъстваха  ученици, родители, ръководители на групи, класни ръководители и председател на съвета „Твоят час“.

Изпълниха се народните песни „Недо ле, Недке“, „Отишла е Гана за водица“. Групата се представи и със солово изпълнение на Сияна Крумова на песните „Рано ми е море“ и  „Георги на Рада думаше“.

 През месец май се проведоха  мероприятия, свързани с деня на славянската писменост и  българската просвета и култура в  СУ „Д-р П.Берон“. В тях взеха  участие и децата от група „Народно пеене“ по проект „Твоят час“ с ръководител Иван Цветков. Пред съученици, учители и родители, те представиха песни от репертоара на групата. Присъстваха още директора на училището и представители на съвета „Твоят час“.

„Весело надпяване“ се казва откритата годишна  продукция пред родители и гости на децата по проект Твоят час. В Актовата зала на училище СУ „Д-р П. Берон“ на 21.06.2018 г. пред свои съученици, малчуганите показаха своите умения. Много песни и настроение създадоха индивидуалните изпълнения на Стефани Митова и Сияна Стоянова, а истински фурор направиха в края на продукцията гостите малчугани, които запяха със своите съученици.