СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Информация за свободни места за ученици в СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг

Публикувано от: Клас  Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване: 
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 1 г Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, ИУЧ – Изобразително изкуство, Целодневна организация на учебния процес. 2 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 1 а Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, ИУЧ – Изобразително изкуство, ФП – Английски език. Целодневна организация на учебния процес. 3 30.06.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 1 б Общообразователна, непрофилирана, ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, ИУЧ – Изобразително изкуство, Целодневна организация на учебния процес. 3 23.03.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 1 в Общообразователна, непрофилирана, ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, ИУЧ – Изобразително изкуство, Целодневна организация на учебния процес. 2 02.03.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 2 в Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, Целодневна организация на учебния процес. 4 30.06.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 2 б Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, Целодневна организация на учебния процес. 2 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 2 а Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, Целодневна организация на учебния процес. 3 30.06.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 2 г Общообразователна, непрофилирана, ИУЧ – Български език и литература, ИУП – Математика, . Целодневна организация на учебния процес. 4 23.03.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 3 в Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, Целодневна организация на учебния процес. 0 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 3 б Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, . Целодневна организация на учебния процес. 0 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 3 а Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, Целодневна организация на учебния процес. 0 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 4 в Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, Целодневна организация на учебния процес. 2 30.06.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 4 б Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Български език и литература, ИУЧ – Математика, Целодневна организация на учебния процес. 1 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 4 а Общообразователна, непрофилирана, ИУЧ – Български език и литература, ИУП – Математика, . Целодневна организация на учебния процес. 3 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 5 в Общообразователна, непрофилирана. ИП – Руски език, ИП – Френски език, ИП – Немски език, 1 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 5 а Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИП – Руски език, ИП – Френски език, ИП – Немски език, 1 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 5 б Общообразователна, непрофилирана, ИУЧ – Руски език, ИУЧ – Френски език, ИУЧ – Немски език, 2 19.01.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 6 в Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ- Руски език, ИУЧ – Френски език, ИУЧ – Немски език, 2 20.02.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 6 а Общообразователна, непрофилирана. Форма на обучение: дневна. ИУЧ – Руски език, ИУЧ – Френски език, ИУЧ – Немски език, 3 30.06.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 6 б Общообразователна, непрофилирана, ИУЧ – Руски език, ИУЧ – Френски език, ИУЧ – Немски език, 2 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 8 а Профил „Хардуерни и софтуерни науки“ с прием след завършено основно образование, с интензивно изучаване на английски език. Форма на обучение: дневна 0 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 8 б Профил „Хуманитарни науки“, с прием след завършено основно образование, интензивно изучаване на Англ.език. Форма на обучение: дневна. 3 11.02.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 9 б Профил „Хуманитарни науки“, с прием след завършено основно образование, разширено изучаване на Англ.език. Форма на обучение: дневна 8 11.02.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 9 а Профил „Хардуерни и софтуерни науки“ с прием след завършено основно образование, с интензивно изучаване на английски език. Форма на обучение: дневна. 3 11.02.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 10 б Профил „Хуманитарни науки“, с прием след завършено основно образование, интензивно изучаване на Англ.език. Форма на обучение: дневна 2 11.02.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 10 а Профил „Хардуерни и софтуерни науки“ с прием след завършено основно образование, с интензивно изучаване на английски език. Форма на обучение: дневна 1 19.10.2021г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 11 б Профил „Хуманитарни науки“ с прием след VІІ клас, с интензивно изучаване на английски език. Форма на обучение: дневна. Профилиращи предмети: Български език и литература, Английски език, География и икономика. 16 07.01.2022г.
СУ „Д-р Петър Берон“, град Червен бряг, община Червен бряг 11 а Профил „Хардуерни и софтуерни науки“ с прием след завършено основно образование, с интензивно изучаване на английски език. Форма на обучение: дневна 0 19.10.2021г.