СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Директор

Антон Шуманов,   0895618239

Заместник –директори:

Заместник директор,  учебна дейност прогимназиален и гимназиален етап

Планета Митковска   0876755108

Заместник директор, административно–стопанска дейност

Мариана Георгиева   0878516109

Счетоводител–касиер

Анелия Ненчева     0879590352

Специалист  ТРЗ

Яница Мишева      0888141338

 

Адрес на училището

гр.Червен бряг, 5980,   област Плевен

Ул. „Тома Петков“ № 25

e-mail     info-1500215@edu.mon.bg