СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Полезни линкове с материали

Електронно четими учебници страница на МОН
Електронни учебници – издателство Просвета
Свободен достъп до електронни ресурси – издателство Клет
Електронни учебници – издателство Изкуства
Проверка на изчислителните умения на учениците за събиране и изваждане до 100

Свободни електронни ресурси за обучението в начален етап на образование

Видео уроци – Academico

Уча се – уроци и тестове

Khanacademy – безплатни уроци

Таблица за умножение – изрази със скоби

Виртуален кабинет по музика

Dechica.com – материали, игри, забавления

Синтактичен разбор – Упражнения 1 част

Таблицата за умножение

Learningapss.org – интерактивни задачи и упражнения

Математика – пак ли?

Игри с обикновени дроби

Във връзка с необходимостта от дистанционно обучение Издателство „ПЕДАГОГ 6“ отваря всички свои
електронни ресурси за свободно ползване по време на извънредното положение в страната.

Не са нужни пароли, кодове или акаунти. Просто идете на сайта ни www.pedagog6.com  и следвайте линковете за:

Електронно четими варианти на учебници
за 5, 6 и 7 клас:

http://free.pedagog6.com/

………………………..

Електронни учебници за 5, 6 и 7 клас:

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=438:-5-6-7-&catid=48:school&Itemid=58

………………………..

Електронни учебници за 8, 9 и 10 клас:

http://pedagog6.com/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=439:-8-9-10-&catid=48:school&Itemid=58

Платформа за електронно обучение

https://classroom.google.com