СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Международен конкурс за рисунка „Малък Битолски Монмартър“ – Битоля, Македония

За поредна година ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг се включиха в Международния конкурс за рисунка „Малък Битолски Монмартър“ – Битоля, Македония. За представената колекция от картини и графики училището получи Благодарница от организаторите. Същата получи и г-н Николай Гърков – старши учител по изобразително изкуство.