СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

На 1 юни 2021 г. г-н Антон Шуманов, директор на СУ „Д-р Петър Берон“, по решение на Педагогическия съвет, награди изявилите се през учебната 2020/2021 г. ученици, номинирани в две категории:

  1. За отличен успех и активно участие в училищния живот – ученици от XII а клас:

–          Весела Йорданова Петрова

–          Виктория Йорданова Сашкова

–          Магдалена Викторова Недкова

–          Владислав Весков Василев

–          Габриела Василева Кирова

–          Георги Тихомиров Тодоров

–          Гергана Красимирова Йончева

–          Йоана Ивайлова Симеонова

–          Мария Драгомирова Василева

–          Миролюб Христов Иванов

–          Цветан Христов Ватовски

 

  1. За високи резултати, активно участие в живота на училището и общината, участие и класиране на регионални, национални олимпиади и състезания:

–            Траяна Куанг Лай – V а клас, достигнала национален кръг на олимпиадата по български език и литература;

–            Доротея Иванова Танева – V а клас, за отличен успех и активно участие в училищния живот;

–            Цветелина Венелинова Венова – IX а клас, класирана на национален кръг по английски език на състезание, организирано от сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България;

–            Светослав Тодоров Маринов – X а клас, за постигнати високи резултати по английски език на състезание, организирано от сдружение Асоциация на Кеймбридж училищата в България;

–            Йошо Николаев Йошов от XI б и Лъчезар Илиев Петков от  X а – изявени ученици и в областта на спорта с висок принос в издигане авторитета на училището и общината.