СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Обява и График за провеждане на събеседване за „Учител по физическо възпитание и спорт“

 

Резултат от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции на 11.09.2023 г. За позицията „Учител по Физическо възпитание и спорт“ – Станислав Мариянов Стефанов. С благодарност към всички, проявили интерес към обявената позиция.
                                                        

                                                             Антон Шуманов Директор на СУ“Д-р Петър Берон“