СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Партньорство между РУ на МВР Червен бряг и СУ „Д-р Петър Берон“ за създаване на „Детско полицейско управление“

На 1.10.18 г. бе подписано споразумение за партньорство между РУ на МВР Червен бряг и СУ „Д-р Петър Берон“ за създаване на „Детско полицейско управление“. Доброволци в него ще са учениците от трети „а“ клас. Инспектор ДПС г-н Ивайло Цанов поздрави доброволците и изрази надежда, че и този проект ще бъде успешен и ползотворен.

Той представи екипа, който ще обучава доброволците. Запозна присъстващите с Етичния кодекс на Детското полицейско управление, а учениците обещаха да уважават и защитават хората, да познават и спазват законите и да не се примиряват с нарушенията, да се грижат за своята безопасност и тази на другите, да носят отговорност за своите постъпки и да не отминават зов за помощ.