СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Еразъм+ „УЧИЛИЩЕТО – ФАБРИКА ЗА ЧОВЕЧНОСТ“

Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000129194

В СУ„Д-р Петър Берон“ – град Червен бряг започва изпълнението на проект „УЧИЛИЩЕТО – ФАБРИКА ЗА ЧОВЕЧНОСТ“ по програма “Еразъм+”. Потенциалните дългосрочни ползи за училището ще са издигане на авторитета му, повишаване на качеството на образование, създаване на дългосрочно международно сътрудничество. Като начало в програмата на дейностите предстои участие в обучителни курсове в сесиите през месец януари и началото на февруари в град Сантарем, Португалия. В тях ще вземат участие учители, разпределени в две групи. Първата от начален етап, а втората от гимназиален и прогимназиален.

Да си пожелаем УСПЕХ!

 

В изпълнениe на Проект „Училището – Фабрика за човечност“ по Програма „Еразъм +“ учители от начален етап в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг – Валентина Лазарова, Грета Късовска, Петя Георгиева и Поля Виткова, бяха на обучение в периода 22 – 28.01.2024 г. на тема „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources“ /“ Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на НФО“/ в Политехническия университет в град Сантарем, Португалия /Instituto de Politécnico – Santarém, Portugal/ с преподаватели Ana Torres, Ana Da Silva, Bento Cavadas, Nelson Mestrinho, José Maurício Dias, също и Елена Лазарова от фондация „Просвета – София“.

Четири педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг се включиха в обучение на тема „Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век” по програма „ЕРАЗЪМ +”.

Обучението по европейската програма се проведе в гр. Сантарем, Португалия.

 

В навечерието на първи март 2024 г. в СУ „Д-р Петър Берон“ се проведе открит урок с учениците от III „в“ клас на тема „Мартенички за всички“ по Проект „Училището – Фабрика за човечност“ – Програма „Еразъм +“. Учениците се запознаха с легендите за произхода на мартениците, с традициите и обичаите на празника „Баба Марта”. Изработиха красиви мартенички за децата от ЦНСТ и за Клуба на пенсионерите и инвалидите в гр. Червен бряг.