СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Еразъм+ „УЧИЛИЩЕТО – ФАБРИКА ЗА ЧОВЕЧНОСТ“

Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000129194

В СУ„Д-р Петър Берон“ – град Червен бряг започва изпълнението на проект „УЧИЛИЩЕТО – ФАБРИКА ЗА ЧОВЕЧНОСТ“ по програма “Еразъм+”. Потенциалните дългосрочни ползи за училището ще са издигане на авторитета му, повишаване на качеството на образование, създаване на дългосрочно международно сътрудничество. Като начало в програмата на дейностите предстои участие в обучителни курсове в сесиите през месец януари и началото на февруари в град Сантарем, Португалия. В тях ще вземат участие учители, разпределени в две групи. Първата от начален етап, а втората от гимназиален и прогимназиален.

Да си пожелаем УСПЕХ!