СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Първите класове в СУ „Д-р Петър Берон“ проведоха учение за бърза евакуация при бедствия и аварии

Първите класове проведоха учение за бърза евакуация при бедствия и аварии.

Основната цел беше бърза и организирана реакция на ученици и учители в случай на инцидент.

След като повишихме адреналина и всички бяха на лице, строени в двора на училището, направихме утринна гимнастика.