СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Символи на  СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

 

 

 

Есе, първа награда, посветена на патронния празник – Виктория Сашкова 9а клас