СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

На 29.05 се проведе тренировъчно занятие за ученици, учители и помощен персонал за действия при земетресения.
Всички намиращи се в сградата я напуснаха и се установиха в двора на училището – далеч от високи сгради и падащи предмети.