СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Форми на обучение в СУ „Д-р Петър Берон” – гр. Червен бряг 

 

1. Дневна /присъствена /форма на обучение, която се провежда съгласно училищния учебен план.

2. Условия за обучение на ученици в самостоятелна форма на обучение

3. Условия за обучение на ученици в индивидуална форма на обучение