СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

УЧАСТИЕ В ПРОЛЕТНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА ГРУПА „ХАЙДЕ НА ХОРОТО” ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС”

Децата от група „Хайде на хорото“ взеха участие в традиционния за града ни празник „Цветница”, който се състоя на 1 април пред храм „СВ. Софроний Врачански“.

Цветница с "Хайде на хорото"Преди празника, рано сутринта, девойките отидоха на брега на река „Златна Панега”, където осъществиха обичая „Кумичене” с традиционните песни и пускане на нишани в течащата вода, за да бъде избрана Кумицата, както повелява старинния обичай, с който децата са се запознали подробно.

Цветница с "Хайде на хорото"По-късно пред събраното множество от граждани, родители, деца, гости на града, местната телевизия Ета, представители на местния печат, девойките изпяха автентични лазарски песни, както и традиционните песни за обичая Кумичене и разиграха случилото се на реката.

Цветница с "Хайде на хорото"Залюляха Кумицата на люлката за здраве и изиграха няколко хора, съвместно с Клуб „Хайде на хорото“ , демонстрирайки приемственост между поколенията. Празникът беше вълнуващ и се хареса на всички присъстващи.

Цветница с "Хайде на хорото"