СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Бюджет

Вътрешни правила работна заплата 2023 г.

Бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за  2024 г.

Бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за  2023 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за  четвъртото тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за третото тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за второто тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за първото тримесечие на 2023 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за четвъртото тримесечие на 2022 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за третото тримесечие на 2022 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за второто тримесечие на 2022 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за първото тримесечие на 2022 г.

Бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за  2022 г.

Отчет на бюджета на СУ „Д-р П.Берон“ гр. Червен бряг за четвърто тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за третото тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за второто тримесечие на 2021 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за първото тримесечие на 2021 г.

Бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за  2021 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за четвъртото тримесечие на 2020г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за третото тримесечие на 2020 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 01-06 месец на 2020 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 2020 г.

Отчет бюджет СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг 1.1.2019-31.12.2019 

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 01-09 месец на 2019 г.

Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 01-06 месец на 2019 г.
Отчет на бюджета СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 01-03 месец на 2019 г. 
Бюджет на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 2019 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за четвъртото тримесечие на 2018 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за трето тримесечие на 2018 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за второ тримесечие на 2018 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2018 г.
Бюджет на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 2018 г.

Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за четвърто тримесечие на 2017 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за трето тримесечие на 2017 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за второ тримесечие на 2017 г.
Отчет на бюджета на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за първо тримесечие на 2017 г.
Бюджет на СУ „Д-р П. Берон“ гр. Червен бряг за 2017 г.