СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Коледна украса 2022 година в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг

Откриване на учебна 2019/2020 г. в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг

ЛЕТОПИСЪ на народното българско училище при гара Червенъ брегъ, автор Мирослав Михайлов

Патронен празник СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг 2019 г.

Откриване на учебна 2018/2019 г. в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Червен бряг

 

Патронен празник 2018 г.