СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

В изпълнение на проект, финансиран чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“, спечелен от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, на юни с учениците от пети, шести и седми класове се проведе среща с народният певец Христо Косашки на тема „Северняшката песен през погледа на съвремието“.

Под ръководството на г-н Иван Цветков тя протече изключително вълнуващо, а интереса и емоцията бяха големи. Народният певец запозна учениците с репертоара си от северняшки песни, създаване, обработка, изпълнение, видеозаписи. Отговори и на въпросите на учениците. След изказана благодарност за срещата и снимки за спомен, се отправиха в училищния двор. В чест на 1 юни, бяха поканени всички ученици от училището да се насладят на песните на Христо Косашки. Извиха се кръшни български хора. Пожелахме си до нови срещи.

В изпълнение на проект, финансиран чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“, спечелен от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, на 10 юни  учениците от 6а, 6б и 6в клас посетиха Архитектурно – музеен резерват Царевец във Велико Търново.

Темата беше „Българската държава (XII – XIV в.)“. Под ръководството на  г-н Христо Ватовски, г-жа Валя Стоянова и г-жа Татяна Павлова и екскурзовод учениците разгледаха Царевец и се запознаха с важни събития от историята.  Интереса и емоцията бяха големи.

В изпълнение на проект, финансиран чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“, спечелен от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, на 15 юни учениците от пети клас посетиха Регионален исторически музей Плевен. Темата беше „Балканските земеделци на прага на цивилизацията“.

Под ръководството на  г-н Христо Ватовски, г-н Иван Цветков и г-жа Деница Кръстева и със съдействието на екскурзовод, учениците разгледаха експозиции в музея, свързани с темата. За всеки ученик бяха закупени талози и брошури на РИМ.

В изпълнение на проект, финансиран чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“, спечелен от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, на 17 юни учениците от седми клас посетиха Панорама „Плевенска епопея 1877 г.” .

Темата беше „Руско-турската война (1877 – 1878 г.) и Освобождението на България“. Под ръководството на г-н Цветко Николов и г-жа Илиана Петрова, както и със съдействието на екскурзовод, учениците разгледаха панорамата и се запознаха със събитията от 1877-1878 година.