СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

СУ „Д-р Петър Берон“ се включи в инициативата „Гората.бг – 100 000 садим гора“.

Тя има за цел засаждането на нови дръвчета в България.

Инициативата се провежда и организира от Фондация „77“.

            Училището получи дарение –  14 образователни комплекти за засаждане на дърво, които бяха раздадени на всички групи ученици от ЦОУД.

ЗАЕДНО ЩЕ ПОДОБРИМ СВЕТА, В КОЙТО ЖИВЕЕМ И ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАМЕ!