СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Иновативни училища

Протокол от Педагогически съвет за участие в проект „Иновативни училища“

Днес, 31 май 2022 г., Средно училище „Д-р Петър Берон“ беше домакин на среща между екипите на няколко иновативни училища – ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас, кв. Ветрен, ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Цалапица, обл. Пловдив и ОбУ „Йордан Йовков“ гр. Пловдив. Дейностите са по Националната програма „Иновации в действие“. Гостуващите учители наблюдаваха два открити урока по дигитална математика в I в клас с учители Грета Късовска и Мария Белякова и във II а клас с учители Валентина Георгиева и Виолина Авджийска.