СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

История на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

В началото на века, в зараждането на младо селище около гара Червен бряг, шепа прозорливи родители организират начално частно училище в бившите Радославови хамбари. Учител е Спас Сеченски от с. Бреница. Годината е 1906. На следващата година училището става държавно. През 1915 година е открита гимназията.

В тези далечни времена се корени началото на днешното най-голямо средно учебно заведение в Община Червен бряг –  СУ „Д-р Петър Берон”.

Историческите справки оскъдно разкриват съдбата на училището от началото на века до наши дни. През далечната 1955/ 1956 учебна година Народно основно училище „Д-р Петър Берон” става Единно средно общообразователно, което след три години, през 1958 г. се разделя на Първо основно училище „Д-р Петър Берон”, Второ основно училище „Христо Смирненски” и Политехническа гимназия „Васил Коларов”, за да се обединят отново чак след 22 години.

През м. септември 1980/1981 учебна година по решение на Общински градски народен съвет се обединяват Първо основно училище „Д-р Петър Берон” и Политехническа гимназия „Васил Коларов” в Единно средно политехническо училище, чиито патрон става бележития българин д-р Петър Берон.

От 1990/91 година училището е Средно общообразователно училище, а от учебната 2016/ 2017 година вече е Средно училище „Д-р Петър Берон”.

Горди сме с факта, че това  училище преди повече от един век дава началото на образователното дело в Червен бряг. Помним всички онези учители и просветни деятели, работили в него и допринесли за неговото развитие и просперитет. Днес с достойнство можем да кажем, че сме техни последователи и достойно продължаваме делото им да обучаваме и възпитаваме учениците, избрали СУ „Д-р Петър Берон” за свое училище!