СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Класни ръководители

Класни ръководители – 1-4 клас
Красимира Василева Динкова – 1 а клас
Нели Петкова Митрова -1 б клас
Мая Георгиева Йончева – 1 в клас
Иванка Недкова Радинска  – 2а клас
Грета Петкова Късовска – 2б клас
Цветанка Йотова Василева – Иванова – 2в клас
Дора Миткова Маринова – Димитрова – 2г клас
Валентина Георгиева Младенова – 3а клас
Маргарита Христова Димитрова – 3б клас
Боянка Костадинова Кръстева- 3в клас
Стефка Василева Бръмбашка – 3г клас
Ралица Добрева Петрова- 4а клас
Васил Венциславов Василев – 4б клас
Красимир Митков Ангелов – 4в клас
Първолета Начева Филипова- 4г клас
Миглена Стоянова Христова- 4д клас

Класни ръководители прогимназиален етап
Валери Георгиев Петров -5а клас
Деница Кръстева Петрова – 5б клас
Иван Красимиров Цветков – 5в клас
Татяна Павлова Точева – 6а клас
Христо Цветанов Ватовски – 6б клас
Георги Петров Георгиев – 6в клас
Антон Стоянов Шуманов – 7а клас
Милена Стефанова Гвоздева – 7б клас
Вергиния Александрова Иванова – 7в клас
Вергиния Христова Дамянова – 7г клас

Класни ръководители – гимназиален етап
Даниела Йорданова Нечовска – 8а клас
Цветелинка Георгиева Кирилова – 8б клас
Момчил Симеонов Стоянов – 9а клас
Галина Матеева Кънова – 9б клас
Бойка Станчева  Атанасова – 10 а клас
Красимира Атанасова Николова – 11а клас
Светла Атанасова Лакова- 12а клас
Грета Стефанова Стоянова – 12б клас