СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Награди, получени от национални конкурси за рисунка

„Българсите народни приказки- извор на мъдрост и доброта“- Кристиана Гергова 6в клас – Първо място;

„Под дъгата на детството“- Траяна Лай 6а клас – Трето място; Ивайла Нецова 5в клас- Второ място;

Диана Желязкова 9б клас- Първо място;

„Детско море“- Калина Каменова- 6а клас- Трето място