СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Членове на училищното настоятелство при СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг

Маргарита Иванова Петкова

Димитър Петров Цанковски

Ивайло Цанов Иванов

Съби Цветанов Железаров