СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Членове на училищното настоятелство при СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

  1. Маргарита Иванова Петкова
  2. Даринка Георгиева Узунска
  3. Емил Лалов Горанов
  4. Димитър Петров Цанковски
  5. Ивайло Цанов Иванов
  6. Елеонора Петкова Йотова
  7. Съби Цветанов Железаров