СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

В изпълнение на проект, финансирани чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“, спечелен от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, на 13 април с учениците от 7а и 7б клас се проведе учебен час по География и икономика в НЧ “ Васил Христов 1927“ – с. Рупци. Темата беше „Бит и култура на населението в родния край”.  В присъствието на директора г-н Шуманов и Диана Цветанова – ст. учител по География и икономика, в изложбената зала учениците се запознаха със занаяти, традиции и предмети от бита в родния край. Това стана благодарение на секретаря на читалището – г-жа Анета Архангелова, г-жа Лиляна Илиева и членове на читалището и пенсионерския клуб. Срещата протече изключително вълнуващо, а интереса и емоцията бяха големи. Наградата за ученик, запомнил най-много имена на показаните предмети спечели Георги от 7а клас. За благодарност гостоприемните домакини получиха малки подаръци, а пък почерпката беше от тях. Накрая както подобава се изви кръшно българско хоро. Учениците посетиха и музея в ОУ“Христо Ботев“, а накрая и спортуваха. Пожелахме си до нови срещи.

В изпълнение на проект, финансирани чрез НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“, спечелен от СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Червен бряг, на 28 април с учениците от петите класове се проведоха учебни часове по География и икономика на тема „Население и селища” и Технологии и предприемачество – „Ръчният труд – уникален и актуален”. Под ръководството на г-жа Диана Цветанова и г-жа Валя Стоянова, те посетиха НЧ“ Развитие1897“ – с.Телиш. Тук благодарение на секретаря на читалището – г-жа Даринка Василева и г-жа Светла Василева, разгледаха праисторическата къща от 5в.пр.Хр., запознаха се с възникването на селището, живота и бита на първите хора по нашите земи, принципа на работа на вертикалния тъкачен стан. В залата с музейна експозиция разгледаха и се докоснаха до предмети от археологическите разкопки, калъпите за изработване от глина на Великата богиня – майка и за обувки. Запознаха се с ръчно тъкани текстилни изделия и принципа на изработването им. Срещата протече изключително вълнуващо, а интереса и емоцията бяха големи. За благодарност гостоприемните домакини получиха цветя и поздрав с песента „Една българска роза“. Почерпката беше от тях – вкусна баница и сок, както и подаръци – керамичен медальон с Великата богиня – майка; книги, свързани със с. Телиш и рекламни материали. Учениците разгледаха и часовниковата кула, паметникът на загиналите във войната телишчани и превърнатия в паметен знак военен самолет. Пожелахме си до нови срещи.

 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”– 2021

В Средно училище „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг са създадени условия за интелектуално и личностно развитие на учениците, осигуряване на пълноценното протичане на учебния процес и опазване живота и здравето им. В него се обучават 748 ученици от 1 до 12 клас. В целодневна организация на учебния ден са обхванати 308 ученици. Тя е важна част от образователния процес. Включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси. Осъществяването на занимания по интереси в съвременна среда, както и създаването на възможности за по-близки взаимоотношения между учениците, са предпоставка за подобряване на социалните умения и повишаване успеваемостта на учениците. Включването на учениците в дейности от различни области – наука, изкуство, спорт, образователни и занимателни игри, допринася за усъвършенстване на уменията за работа в екип, развива вниманието и паметта, логическото мислене и се стимулират творческите изяви. Чрез този проект се осъществява точно онова, което дава завършен вид на целодневната организация на учебния ден – нова, различна от ежедневната класна стая обстановка; пространство за работа и изява на възможностите на учениците; уникално място в общата училищна архитектура. Това позволява на учениците да надскочат програмната рамка, успоредно с реализирането на стандартите за ЗП и ДОИ да постигнат и надхвърлят зададените параметри, известни като очаквани резултати. Целта на целодневната организация на учебния ден е да се създадат необходимите за учениците условия за учене, почивка и игри/спорт/ в условията на училищна среда. Този вид организация е необходимост, която е в полза на училището, семейството, но най-вече на учениците за които е предназначена и е доказала във времето своята положителна стойност.
Приоритет в работата ни са интересите, потребностите и възможностите на децата, с цел формиране на умения за прилагане на получените знания в нова ситуация; предоставяне на равни шансове за изява и развитие на творческите заложби и способности на всяко дете; формиране на усещане за училището като уютно място, където децата ходят с желание и се чувстват в безопасност.