СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Състав на обществения съвет при СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг

 1. Цветелин Цветанов;
 2. Йохан Дженов;
 3. Мария Вълкова;
 4. Десислава Цветанова;
 5. Пламен Петров;
 6. Мая Червенкова;
 7. Виктор Вълов
 8. Петя Митрашкова

Състава на резервните членове на обществения съвет в училището

 1. Албена Владимирова

Представители със съвещателен глас

 1. Представител на Училищното настоятелство да бъде Ивайло Цанов Иванов
 2. Представители на ученическия съвет да бъдат:
  • Виктория Йорданова Сашкова
  • Магдалена Викторова Недкова
  • Весела Йорданова Петрова

ЗАПОВЕД № РД19-1849/19.06.2020 г.

Протокол на Обществения съвет от 15.12.2020 г.