Патронен празник на СУ „Д-р Петър Берон“ град Червен бряг 2021 година