СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

ПРЕДИ, А СЕГА?!

В седмицата преди Деня на народните будители, ученици от випуск 10 клас събраха и подредиха изложба под наслов ПРЕДИ, А СЕГА?! В нея са включени технически средства за обучение използвани от учителите преди повече от 30 години!