СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Представителна изява на група с обучителни затруднения „Математика“

 

На 16.05.2018 г. в СУ „Д-р Петър Берон“ се проведе представителна изява на група с обучителни затруднения „Математика“ с ученици от ІІ „Г“ клас с ръководител Стефка Бръмбашка. Учениците драматизираха „Бунтът на цифрите” от Ангелина Жекова, състезаваха се при решаване на верижки и ребуси на дъската, пресмятаха  числови изрази на листи  и оцветяваха с посочените цветове до завършване на картината, подреждаха пъзели след вярно решените задачи.

Активно участваха в компютърна презентация, където показаха знания за таблично умножение, събиране и изваждане на числата до 100 с преминаване на десетицата и намиране обиколка на геометрични фигури. Ученик от класа им зададе математически  гатанки.  Изпяха „Песен за математиката” и Песен за числата”.

По време на публичната изява второкласниците и гостите  се  потопиха  в ЧУДНИЯ СВЯТ на математиката. Публичната изява по математика се проведе пред учениците от класа,  ученици от трети клас с г-жа А. Николова,  г-н Д. Доков, г-жа П. Георгиева и родители. За активното участие и за старанието в часовете, за успешното представяне  в публичната изява по математика, учениците получиха грамоти и лакомства.