СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Четири педагогически специалисти от прогимназиален и гимназиален етап на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг се включиха в обучение на тема „Преподаване на толерантност, многообразие и активно гражданство в класната стая на 21 век” по програма „ЕРАЗЪМ +”.

Обучението по европейската програма се проведе в гр. Сантарем, Португалия.

7-дневният курс предостави на участниците умения и знания, необходими за възпитаване на учениците в дух на толерантност и отвореност към многообразието на съвременния свят.

В периода 29 януари – 4 февруари 2024 г. с обучителите Ана Торес, Ана Да Силва, Бенто Каадас, Нелсън Местриньо и Хосе Маурисио Диас – професори във Висшето училище по образование към Политехническия институт в гр. Сантарем, както и Елена Лазарова от фондация „Просвета – София”, бяха проведени разнообразни дейности:

– Интерактивни игри за взаимно опознаване. Идентифициране на нуждите и целите за всеки един участник.

– Дискусии на теми: „Формално, неформално и информално образование – характеристики, прилики и различия”, „Идентичност и активно гражданство”,  „Човешки права”, „Разнообразие и социално включване”.

– Симулационни игри, решаване на казуси, които могат да се използват в часове по гражданско образование, часа на класа или като извънкласна дейност.

– Посещения на СТЕМ кабинети, лаборатории, стаи по науки и изкуства.

– Посещение на ФабЛаб – технологична лаборатория за създаване на прототипи чрез използване на лазарно рязане, 3D принтер и други възможности, ориентирани към иновациите.

– Посещение на Escape Room.

– Посещение на училище Mem Ramires и запознаване с особеностите на образованието в Португалия.

– Запознаване с възможностите на взаимодействие и сътрудничество чрез eTwinning.

Учителите на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Червен бряг имаха възможност да се опознаят с колеги от други две училища в България – СУ „Темелко Ненков” гр. Перник и 11 ОУ „Свети Пимен Зографски” гр. София. Всички те бяха обучени как да реализират дейности, насочени към изграждането на учениците както свободомислещи личности, които разбират и оценяват многообразието; които познават и уважават човешките права; които участват активно в живота на общността.

В края на проведенето обучение на учителите бяха връчени сертификати в сградата на Общината на гр. Сантарем.