СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

В изпълнениe на Проект „Училището – Фабрика за човечност“ по Програма „Еразъм +“ учители от начален етап в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг – Валентина Лазарова, Грета Късовска, Петя Георгиева и Поля Виткова, бяха на обучение в периода 22 – 28.01.2024 г. на тема „The primary school classroom – effective teaching approaches for an inclusive classroom through NFE tools and resources“ /“ Класната стая в началното училище – ефективни подходи за преподаване в приобщаваща класна стая чрез инструменти и ресурси на НФО“/ в Политехническия университет в град Сантарем, Португалия /Instituto de Politécnico – Santarém, Portugal/ с преподаватели Ana Torres, Ana Da Silva, Bento Cavadas, Nelson Mestrinho, José Maurício Dias, също и Елена Лазарова от фондация „Просвета – София“.

Целта на курса бе да се представят нови методи на преподаване чрез иновативни техники; повишаване на преподавателските умения, свързани с организирането и преподаването в приобщаваща класна стая, така че тя да бъде превърната в център на креативното мислене; обмен на информация и създаване на партньорство с европейски обучителни институции, както и с колеги от различни националности и култури.

В курса на обучение бяха включени теми за „Формално, неформално и информално образование“; „Идентичност и активно гражданство“; „Права на детето“, както и семинари, дискусии, забавни ролеви, симулационни и интерактивни игри, встъпвайки в ролята на ученици; интерактивни методи на преподаване; посещение на училище; посещение на STEAM кабинети и FabLab лаборатория, Escape Room; запознаване с платформите eTwinning и  YESI, с възможностите за работа и взаимодействие чрез тях.

В края на обучението учителите получиха сертификати, връчени в сградата на Общината – гр. Сантарем, споделяйки: „Участието ни в това обучение беше едно невероятно преживяване, което винаги ще остане в сърцата ни, а придобитите знания усърдно ще прилагаме в своята педагогическа работа и ще предадем опита на останалите колеги в нашето училище.“