СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ……………1 – б………… КЛАС

Писане на думи . Съставяне на изречения 3.06.2019 8,30 Класната стая на 1-б 1
Четене – кратка приказка и басни 3.06.2019 9,15 Класната стая на 1-б 1
Пренасяне на части от думи на нов ред. Диктовка 4.06.2019 8,30 Класната стая на 1-б 1
Четене 4.06.2019 9,15 Класната стая на 1-б 1
Думи с ю, я , щ 5.06.2019 8,30 Класната стая на 1-б 1
Създаване на текст 5.06.2019 9,15 Класната стая на 1-б 1
Думи с й-и, ьо, йо 6.06.2019 8,30 Класната стая на 1-б 1
Правопис на думи с д-т, з – с, ж- ш, г- к, б-п, в- ф 6.06.2019 9,15 Класната стая на 1-б 1
Правопис на думи с гласни – а-ъ, о- у, е- и 7.06.2019 8,30 Класната стая на 1-б 2
Планиран резерв 10.06.2019 9,15 Класната стая на 1-б 2

Ръководител: Нели Митрова

 

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАНА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ …1 а КЛАС

Думи с ю, я, ьо, йо 06.06.2019 15,20 Класната стая на 1-а 1
Диктовка. Четене на кратък текст – гатанки 06.06.2019 15,20 Класната стая на 1-а 1
Писане на думи . Съставяне на изречения 07.06.2019 8,30 Класната стая на 1-а 1
Четене – кратка приказка и басни 07.06.2019 9,15 Класната стая на 1-а 1
Пренасяне на части от думи на нов ред. Диктовка 10.06.2019 8,30 Класната стая на 1-а 1
Четене 10.06.2019 9,15 Класната стая на 1-а 1
Думи с ю, я , щ 11.06.2019 8,30 Класната стая на 1-а 1
Създаване на текст 11.06.2019 9,15 Класната стая на 1-а 1
Думи с й-и, ьо, йо 12.06.2019 8,30 Класната стая на 1-а 1
Правопис на думи с д-т, з – с, ж- ш, г- к, б-п, в- ф 12.06.2019 9,15 Класната стая на 1-а 1
Планиран резерв 13.06.2019 8,30 Класната стая на 1-а 2

 Ръководител: Красимира Динкова