СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Профил на купувача

 

„Доставка в СУ„Д-р Петър Берон”, гр. Червен бряг за учебната 2022/2023 година на закуски за учениците в І-ІV клас и доставка на топъл обяд – кетъринг на ученици от І- ІV клас включени в целодневното обучение”

Покана за закуска и топъл обяд свалете оттук!

Декларация относно изискванията за качество свалете оттук!

Протокол за разглеждане, оценка, класиране на постъпилите оферти при възлагане на обява за доставка на закуски и топъл обяд

Протокол за разглеждане, оценка, класиране на постъпилите оферти при възлагане на обява за доставка на закуски и топъл обяд за учениците от I-IV клас

 

Покана за доставка на закуски и топъл обяд – кетъринг за учебна 2021/2022 г.

Изтеглете:  Декларация от доставчика doc формат

Изтеглете: Декларация от доставчика pdf формат


„Доставка, монтаж и въвеждане в експлДекларации от доставчикаоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг“

Това е линк към поръчката

 

 

 

 

 

 

Обявление №648/ 11.04.2019 година на Директора на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Приложение за участие за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

 

Заповед избран заявител по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”