СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Профил на купувача


„Доставка, монтаж и въвеждане в експлДекларации от доставчикаоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Червен бряг“

Това е линк към поръчката

 

 

 

 

 

 

Обявление №648/ 11.04.2019 година на Директора на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Червен бряг за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

Приложение за участие за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

 

Заповед избран заявител по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”