СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Публична изява на група по интереси „Клуб друзей России” по проект „Твоят час”

На 29 юни 2018 г., учениците от група за дейности по интереси „Клуб друзей России” по проект „Твоят час” организираха публичната си изява на тема изложба от работите на учениците през годината.

Бяха подредени и показани пред училищната общност изработените от учениците рисунки и предмети по темите „Русская изба”, „Кокошники”, Фрукты-Гжель”, богат снимков материал, както и текстове, посветени на особените руски букви.
Учениците разказваха кое най-много им е допаднало в работата на клуба през годината. Те споделиха, че биха се включили отново в подобен род дейности, ако им бъде предоставена такава възможност.

Основната цел на откритото занятие беше да се обобщи и представи по интересен за присъстващите начин наученото от учениците за традиционната за Русия дървена къща. Ходът на занятието беше нетрадиционен – по темата разказваха и участниците в групата, и учителят; отделните важни моменти се визуализираха с презентации по темата, учениците рисуваха руски домове и довършваха направени от тях мебели, съдове и домашен инструментариум, използван в руския селски бит. Особено внимание беше отделено на свързаността природа-човек-начин на живот.

Учениците представиха любопитни факти за предназначението на руската печка и показаха макет на руска дървена къща, която изработват сами и ще обзаведат с мебели и съдове, направени от тях самите.