СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг
СУ "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг

Публична изява с учениците от група “Математика за всеки”

Извънкласна дейност по интереси група „Математика за всеки“

На 20.12.2017 г. от 15.00 ч. се проведе планирана публична изява с учениците от група „Математика за всеки“ – в класната на ІІв клас по проект „BG05M2OP001-2.004-0004 Твоят час“ . Присъстваха всички родители на учениците, участници по проекта – всички ученици, ръководители на групи, заместник директора по учебна дейност, представители на съвета „Твоят час“.

  Целта на  публичната изява бе учениците по забавен , увлекателен и игрови  начин да покажат усвоени знания и умения за събиране и изваждане до 100. Чрез решаване на различни видове задачи да демонстрират  логическо мислене и съобразителност, да приложат знанията си за геометричните фигури в практическа задача, да придобият увереност в своите знания и умения, които да представят пред публика.

   Учениците се озоваха в света на математиката по приказен начин и чрез включване на любими за тях и очаквани персонажи като Дядо Коледа, елена Рудолф, коледното дръвче, джуджетата на Дядо Коледа. Игрите, закачките, изненадите, съчетани с решаване на задачи, ребуси и гатанки  бяха в основата на работата на учениците. Приповдигнатото коледно настроение съпътстваше учениците през цялото време.

Учениците изработиха коледна картичка от геометрични фигури. В нея написаха пожелание за празника и я подариха на своите родители.

При решаването на задачите второкласниците показаха бързина и математическа мисъл.

В края на публичната изява всеки участник получи награда- коледно чорапче с подаръци.